IPGA MEMBERSHIP Form
dr_kanchan_kohli
Dr. Dharmik Mahendrabhai Mehta
Position: President Email: mehtadharmik1988@gmail.com Phone No: 9374819895

dr_kanchan_kohli
Dr. Hitesh Jayantibhai Vekaria
Position: General Secretary Email: hiteshvekariya87@gmail.com Phone No: 9909554419

dr_kanchan_kohli
Mr. Pratik Hareshbhai Vediya
Position: Treasurer Email: pratikvedia@gmail.com Phone No: 9428441049